Publikacje

różne książki, ułożone w stosach, widoczne grzbiety
Zamek Królewski na Wawelu wydaje prace naukowe i  popularnonaukowe, przewodniki, materiały źródłowe i edukacyjne.
Zamek Królewski na Wawelu wydaje prace naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii sztuki, historii, archeologii i dyscyplin pokrewnych, a także przewodniki, materiały źródłowe i edukacyjne.

Pełną wiedzę o poszczególnych muzealiach lub ich zespołach, włącznie z przedstawieniem dyskusji naukowej wraz z bibliografią, prezentuje seria publikowanych przez Zamek Królewski na Wawelu katalogów zbiorów muzealiów.

Opracowywanie zbiorów należy do głównych działań muzeum. Podstawowa dokumentacja naukowa jest zawarta w katalogach kartkowych, od r. 2002 zastąpionych katalogiem elektronicznym. Pełną wiedzę o poszczególnych muzealiach lub ich zespołach, włącznie z przedstawieniem dyskusji naukowej wraz z bibliografią, prezentuje seria publikowanych przez Zamek Królewski na Wawelu katalogów zbiorów muzealiów. Ukazały się dotąd następujące katalogi:

 • Maria Hennel-Bernasikowa, Magdalena Piwocka, Katalog arrasów króla Zygmunta Augusta, Kraków 2017
 • Magdalena Szewczyk-Wojtasiewicz, Fajki z badań archeologicznych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2017
 • Stanisława Link-Lenczowska, Meble francuskie w zbiorach zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2016
 • Anna Petrus, Cyna. Zabytki sztuki konwisarskiej w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2014
 • Krzysztof Czyżewski, Broń drzewcowa w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2013
 • Stanisława Link-Lenczowska, Zegary i zegarki w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2013
 • Maria Hennel-Bernasikowa, Dzieje arrasów Zygmunta Augusta, Kraków 2011 (wersja angielska)
 • Maria Subiszewska, Kazimierz Kuczman, Obrazy z kolekcji Lanckorońskich z wieków XIV-XVI w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2008 (wersja angielska i włoska)
 • Joanna Winiewicz-Wolska, Malarstwo holenderskie w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2001
 • Maria Hennel-Bernasikowa, Gobeliny z XV-XIX wieku w Zamku Królewskim na Wawelu, Kraków 2000
 • Andrzej Fischinger, Dariusz Nowacki, Złotnictwo dawnych Prus Królewskich i Książęcych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2000
 • Maria Piątkiewicz-Dereniowa, Porcelana miśnieńska w zbiorach wawelskich, t. I-II, Kraków 1983
 • Maria Piątkiewicz-Dereniowa, Majolika włoska w zbiorach wawelskich, Kraków 1975
 • Maria Skubiszewska, Malarstwo włoskie w zbiorach wawelskich, Kraków 1973
 • Maria Piątkiewicz-Dereniowa, Fajanse z Delft w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 1996
 Podobny charakter mają katalogi wystaw czasowych.

Prace poświęcone zespołom lub poszczególnym dziełom sztuki i pamiątkom historycznym są publikowane również w innych wawelskich wydawnictwach, jak „Studia do Dziejów Wawelu”, t. I-V (seria zakończona), rocznik „Studia Waweliana” i seria Biblioteka Wawelska.