Realizacja festiwalu „Wawel o zmierzchu”

Termin realizacji zadania: 14.03.2022 – 31.10.2022
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Całkowita wartość zadania: 250 000 PLN

Opis zadania: Pokrycie kosztów realizacji festiwalu „Wawel o zmierzchu”