Realizacja projektu pn. „Obraz Złotego Wieku”

Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 21.12.2022–31.12.2023
Wystawa ma na celu ukazanie idei Jagiellońskiej stanowionej o podwalinach funkcjonowania Państwa Polskiego i znaczenia budowania w okresie „Złotego Wieku” tożsamości obywateli Rzeczpospolitej w kolejnych stuleciach. 

Planowana na r. 2023 wystawa pomyślana została jako szeroka panorama kultury rozkwitającej na rozległym terytorium monarchii polsko-litewskiej w latach 1501–1572, a więc pod berłem Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta. Trudno znaleźć lepsze miejsce dla takiej prezentacji niźli renesansowy pałac królewski z oryginalnym detalem architektonicznym i reliktami wystroju malarskiego oraz rzeźbiarskiego z epoki Zygmuntowskiej. 

Przewidywany jest udział nie tylko znanych powszechnie i wielokrotnie pokazywanych na wystawach dzieł sztuki, ale też wiele zabytków nowo odkrytych lub dotąd w Polsce nie widzianych. Inaczej niż w r. 2000, ekspozycja obejmie nie tylko dwór wawelski i środowisko katedralne, ale również kulturę artystyczną, literaturę, naukę, z całej wielokulturowej monarchii jagiellońskiej, a więc wszystkich dzielnic Królestwa Polskiego, a także rozległego, mocno zróżnicowanego pod różnymi względami Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Tytułowy „obraz” obejmie dzieła wykonane z rozmaitych materiałów, z użyciem wielu technik (malarstwo tablicowe i na płótnie, miniatury książkowe, rzeźby w drewnie i kamieniu, złotnictwo, ludwisarstwo, hafciarstwo i tkactwo), ze szczególnym uwzględnieniem druku jako rewolucyjnego medium służącego propagowaniu nowych idei, a także wzorów artystycznych. Spektrum tematów odzwierciedla zainteresowania elit i społeczeństwa epoki późnojagiellońskiej). Istotne miejsce zajmowały wątki zaczerpnięte z mitologii, historii starożytnej oraz legend. Kształtowały się wówczas również zręby „imaginarium” narodowego i kanon wyobrażeń ilustrujących dzieje Polski i Litwy. Budowano na ich przez kolejne stulecia tożsamość obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.  
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Tożsamość” 2023 – 2025

wartość dofinansowania: 4 250 000 zł
całkowita wartość zadania: 4 250 000 zł
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego