Spis cegiełek

Wyświetl na stronie:
6301. Maria Bułhakówna
6302. Pamięci czcigodnego opiekuna Włodzimierza Potockiego poświęca B. G.
6303. Kazimierz Rakowiecki, wiceprezes Prokuratury Generalnej
6304. Pamięci matki mojej Pauliny z Deichesów Süsskindowej - syn Wilhelm
6305. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Zgierzu
6306. Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Zgierzu
6307. Kółko Amatorskie im. Ossolińskich w Chicago
6308. Aby Naród żył Aniela Poray i Elizabeth v Briggs, Royal Oak, Michigan, USA
6309. Józef i Florentyna Kaszeski z Chicago, USA, 15 IX 1929
6310. Zrzeszenie Kupców Polskich Handlujących Trzodą Chlewną, Rogacizną, Drobiem i Końmi na Rzeczypospolitą Polską
6311. Dla uczczenia 10-lecia pracy inż. Zdzisława Raucha, dyrektora Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Krakowskim – Urzędnicy Spółki Akcyjnej
6312. Romanowie Gorgolewscy z Przemyśla
6313. Pamięci zmarłego w roku 1928 Władysława Grabowskiego
6314. Aleksander Krzywiec, syn Benedykta i Helena Krzywcowa zamieszkali w Bydgoszczy
6315. Czytelnicy „Płomyka”
6316. Stefan i Genowefa Brzezińscy, Warszawa
6317. Konstancji Swołyńskiej, przełożonej pensji w Warszawie - Zjazd byłych Uczennic dnia 15 II 1931
6318. Klemens i Jadwiga Ziembiccy z Wołynia, 1931 r.
6319. Miss Olga Horten Bochuken in memory of Edward H Bochuken
6320. W dniu imienin J. W. P. Eugeniusza Grado, dyrektora Państwowego Banku Rolnego - Urzędnicy, Kraków 30 XII 1931
6321. Związek Młodzieży Polskiej w Ameryce
6322. Pamięci doktora Olgierda Jałowieckiego
6323. Imienia dra Michała Latkowskiego - grono najbliższych Przyjaciół
6324. Pamięci dra Władysława Bielińskiego z Rybnicy na Podolu
6325. Pamięci Dionizego i Konstancji Gruszeckich z Rybnicy na Podolu
6326. Ku czci śp. ks. dra Jana Korzonkiewicza prałata, proboszcza parafii Św. Wacława – Parafianie
6327. Matylda i Adam Piątkowscy z Warszawy
6328. Zajęty przez p. Bielińską, pismo z 1 XI 193
6329. Dr Zygmunt Skowroński, zastępca szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej 28 IV 1936
6330. 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, Lwów
6330. cegiełka z napisem 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, Lwów włączona do publikacji na podstawie notarialnego oświadczenia 3 przedstawicieli Koła 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich; w „Księdze pamiątkowej” i w „Spisie fundatorów” brak wzmianki