Strefa integracji sensorycznej

Multimedialna ściana dla osób z niepełnosprawnością
Przedstawia historię wzgórza wawelskiego, prezentuje informacje z dziedziny historii, kultury oraz geologii. Instalacja opiera się na osi czasu – horyzontalnej linii biegnącej przez ścianę multimedialną. Umieszczono na niej kluczowe wydarzenia z dziejów wawelskiego wzgórza: jego powstanie, symbolicznie zobrazowane za pomocą mieniącego się amonitu; rotundę Najświętszej Marii Panny reprezentującą czasy romańskie; okres panowania Kazimierza Wielkiego, który ilustruje kopia królewskiego wizerunku nagrobnego z wawelskiej katedry i relief ukazujący wykusz Kurzej Stopki. Czasy renesansu obrazują dwa rzeźbione portrety, również wzorowane na przedstawieniach z królewskich sarkofagów: Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta. Reliefowe rzeźby arkadowego dziedzińca oraz okiennego wykuszu autorstwa Franciszka Florentczyka, połączone z fotograficzną ilustracją wawelskich arrasów, sygnalizują czasy renesansu.
Okres panowania Zygmunta III Wazy to początek epoki baroku, ale i powolny upadek królewskiej rezydencji. Rzeźbiony wizerunek władcy zaczerpnięto z obrazu koronacyjnego króla; reliefowa elewacja północnego skrzydła zamku ilustruje nowy, wczesnobarokowy trend w europejskiej architekturze.
Ostatnim elementem narracji jest wawelskie wzgórze w czasach współczesnych, prezentujące wysiłek prac konserwatorskich ostatnich trzydziestu lat. Zwiedzający znajdą tu informacje dotyczące odzyskania wawelskiego wzgórza z rąk austriackich, opowiedziane za pomocą krótkiego materiału filmowego o wystawie Wawel Odzyskany.

W instalacji zastosowano: system nagłośnienia składający się z głośników kierunkowych i pętli indukcyjnej, ekrany dotykowe, rzeźby i reliefy, a także opisy alfabetem Braille’a.