Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Sybilla 2021 – Wystawa "Wszystkie arrasy króla..." potrójnie nagrodzona.

infografika wydarzenia
Wystawa "Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921" została potrójnie  nagrodzona w konkursie na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2021. Otrzymała nagrodę główną, czyli Grand Prix, nagrodę w kategorii „Wystawa czasowa” oraz nagrodę publiczności.
Przyznawana od 42 lat nagroda Sybilla jest najważniejszą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Konkurs organizuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 
Zorganizowana w Zamku Królewskim na Wawelu w 2021 roku wystawa "Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921" nawiązywała do dwóch rocznic: stulecia rewindykacji polskich dóbr, w tym kolekcji arrasów, z terenów Rosji na mocy traktatu ryskiego (1921) oraz czterdziestolecia powrotu kolekcji na Wawel po wojennej tułaczce (1961). Te dwa wydarzenia stały się okazją do opowieści o burzliwych losach królewskich tapiserii. Wystawa, która zajmowała dwa piętra zamku, była pierwszą od czasów Zygmunta Augusta prezentacją całej kolekcji we wnętrzach zamku, do których te bezcenne tapiserie zostały przeznaczone.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej aranżacji, nowych technologii i multimediów została zorganizowana przestrzeń dla pokazu wszystkich zachowanych w Polsce arrasów – 137 tkanin.
Główne wątki tematyczne ekspozycji koncentrowały się wokół kilku kluczowych zagadnień. Wśród nich warto wymienić dzieje wawelskich arrasów, techniki wykorzystywane przy konserwacji tkanin, a także sylwetki oraz środowisko artystyczne twórców arrasów.
 
Wystawę przygotowywano 12 miesięcy, w skład zespołu weszło 137 osób. W czasie 210 dni trwania wystawy odwiedziło ją 116 672 gości, dla których przygotowano 92 specjalne wydarzenia. Opracowano również około 50 różnorodnych wydawnictw w kilku wersjach językowych oraz publikacji elektronicznych.
Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej w otoczeniu kuratorów wystawy: Magdaleny Piwockiej, Magdaleny Ozgi i Jerzego Holca podczas gali wręczenia nagród w konkursie Sybilla 2021, Warszawa, 26.09.2022
Fot. Joanna Kazubowska