Udostępnianie zdjęć

Zdjęcia udostępniane są na podstawie wniosku.
Uzupełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać w formie papierowej na adres korespondencyjny Zamku Królewskiego na Wawelu: Wawel 5, 31-001 Kraków lub elektronicznie w postaci skanu na adres: ddw@wawelzamek.pl 

Szczegółowe zasady udostępniania zdjęć określa Regulamin.

Dział Dokumentacji Wizualnej
tel.: +48 12 422 51 55, wew. 250
ddw@wawelzamek.pl

Wniosek
o udostępnienie fotografii

I. NAZWA UDOSTĘPNIAJĄCEGO FOTOGRAFIE
II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
wpisz NIP firmy
Wpisz poprawnie adres
Podaj prawidłowy e-mail
Podaj nr telefonu
III. FOTOGRAFIE, KTÓRYCH DOTYCZY WNIOSEK
Należy wpisać ilość fotografii wraz z opisem. Jeżeli wniosek dotyczy fotografii muzealiów, należy w sposób jednoznaczny wskazać, o które obiekty chodzi (np. poprzez podanie ich numerów inwentarzowych)
Wpisz treść wiadomości
IV. CZY WNIOSKODAWCA POSIADA FOTOGRAFIE, KTÓRYCH DOTYCZY WNIOSEK?
Proszę podać źródło pozyskania fotografii (np. Zamek Królewski na Wawelu lub adres strony www.)
Wpisz treść wiadomości
V. CEL WYKORZYSTANIA FOTOGRAFII
Należy szczegółowo określić cel, do którego fotografie będą wykorzystane. W przypadku publikacji należy podać autora, tytuł, nakład.
Wpisz treść wiadomości
VI. FORMA PRZYGOTOWANIA ORAZ SPOSÓB PRZEKAZANIA/UDOSTĘPNIENIA FOTOGRAFII
VI.A. FORMA PRZYGOTOWANIA
Wybierz jedną z dostępnych opcji
VI.B. FORMA PRZEKAZANIA/UDOSTĘPNIENIA
Wybierz jedną z dostępnych opcji
Wymagane zapoznanie się z regulaminem
Wymagane zapoznanie się z polityką prywatnośći
Miejscowość i data sporządzenia wniosku
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Podpis wnioskodawcy/osoby upoważnionej: podpis należy złożyć na wydrukowanym formularzu