UWAGA - CZASOWE ZMIANY W ORGANIZACJI WYSTAW

Język znaku, czyli o czym mówią herby

Cykl: Nowy Skarbiec Koronny

Edukacja
fragment figurki lwa (głowa) wykonanej ze srebra
spotkanie dla młodzieży
Herb jest jednym z charakterystycznych wytworów kultury europejskiej. Posługiwali się nim przed-stawiciele szlachty, różne instytucje, miasta i władcy, którzy systemy heraldyczne wykorzystywali także do propagandy. Celem zajęć jest poznanie wybranych zabytków ze Skarbca Koronnego ze względu na zamieszczone na nich herby królewskie, ziemskie czy szlacheckie. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na ewolucję herbu Rzeczypospolitej i pojawiające się w nim godła: Orła, Pogoni, Snopka czy gałązki ruty. Przedstawienie zespołów heraldycznych na chorągwi nadwornej oraz mnogość herbów na różnych przedmiotach pozwolą zrozumieć ich funkcje i znaczenie w świadomości minionych pokoleń..

Prowadzący: Michał Makówka
Nadzór merytoryczny i koordynacja: Robert Adamczak /Dział Edukacji
  • miejsce: Skarbiec Koronny
  • godz. 11:00, czas trwania: 60 min.
  • odbiorcy: młodzież (11–18 lat)
  • bilety: 10 zł, sprzedaż online od 1 VII
Michał Makówka, student Instytutu Historii UJ, pasjonat genealogii i heraldyki, popularyzator historii Stryszowa. Obecnie przygotowuje materiały do publikacji na temat postaci historycznych ze Stryszowa. Współpracownik TVP Kraków przy programie „Szlakiem przydrożnych kapliczek” – o kapliczce św. Onufrego z terenu gminy Stryszów. Od 2019 roku współpracuje z Działem Edukacji ZKnW i jako wolontariusz prowadzi zajęcia dla rodzin; jest edukatorem w Dworze w Stryszowie.