Naczynia z królewskiego kredensu

Cykl: Wawelskie spotkania z historią i sztuką

Dla rodzin z dziećmi
fragment figurki lwa (głowa) wykonanej ze srebra
dzieci i młodzież w wieku 10–15 lat
Podczas uczty z okazji zaślubin króla Zygmunta Augusta z Katarzyną Habsburżanka zachwyt gości wzbudził stół uginający się pod złotem i srebrem i obrusy haftowane złotem. Dzięki zachowanym spisowym inwentarzowym możemy sobie wyobrazić wspaniałość paradnej zastawy władców. Na spotkaniu nie zabraknie opowieści o akwamanilach, misach, dzbanach, okrętach do serwet pozłocistych, kowszach i kowszykach, nautiliusach przywołujących królewskie bogactwo z czasów świetności Rzeczpospolitej.

Prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ
Nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak /Dział Edukacji
  • godz. 10:00, 10:30; czas trwania: 60 min.
  • odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku 10–15 lat
  • opłata: dziecko 12 zł, opiekun 5 zł  
  • sprzedaż online
    godz. 10:00  
    godz. 10:30