20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Kartografia jagiellońska: nowy obraz monarchii polsko-litewskiej i Europy (1490–1570)

Dla dorosłych , Wykład
infografika
wykład prof. Jakuba Niedźwiedzia
Mimo że w XV wieku Królestwo Polskie istniało już od niemal pół tysiąca lat, nadal było ono nieobecne na mapach Europy i świata. Dzięki kartografom jagiellońskim w pierwszej połowie XVI wieku monarchia polsko-litewska została zmapowana, a Polska nieprzerwanie – aż do dzisiaj – jest obecna na mapach. Wykład będzie próbą odpowiedzi na kilka pytań: jak kartografowie poradzili sobie z pionierskim zadaniem zmapowania Polski? Jak zmieniał się obraz Polski i Rzeczypospolitej na mapach w czasach renesansu? Jak jagiellońscy twórcy map zmienili obraz świata? Dlaczego ich mapowanie było skuteczne? Głównymi bohaterami prelekcji będą kartografowie: Bernard Wapowski, Wacław Grodecki, Anton Wied i Olaus Magnus. Wykład będzie ilustrowany wizerunkami map z XV–XVII wieku. 
prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź – profesor na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk literatury staropolskiej i kartografii renesansowej. Autor m.in. takich książek, jak Poeta i mapa: Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku (2019) czy Literacy in Medieval and Early Modern Vilnius. Forms of Writing and Rhetorical Spaces in the City (2023).