Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Kronika wawelskiego obiektu, konserwacja i nowe życie stołu

Cykl: Rola konserwacji w staraniach o zachowanie światowego dziedzictwa kulturowego

Wykład
fragment kamiennej rzeźby przedstawiającej twarz aniołka
Piotr Jarek i Katarzyna Oramus
Prace ze stołem o numerze inwentarzowym 1619 związane były z procesem powstawania Nowego Skarbca Koronnego. Istotnym aspektem była konserwacja, która towarzyszyła podczas powstawania stałej ekspozycji. Z racji rozmiarów stołu (76,5 x 403 x 127,5 cm), była to niepowtarzalna okazja, aby szczegółowo przyjrzeć się konstrukcji i przeprowadzić badania. Była to też okazja do debaty na temat jego pochodzenia, datowania i innych kwestii technologicznych. Na tak pragmatycznym przykładzie przybliżymy Pracownię Konserwacji Mebli Zabytkowych, która opiekuje się kolekcją mebli Zamku Królewskiego na Wawelu.

zasady uczestnictwa:
  • grupa docelowa: młodzież i dorośli 
  • platforma MS Teams; link do spotkania zostanie przesłany w dniu spotkania, na adres podany podczas rezerwacji
  • udział bezpłatny, chęć uczestnictwa w wykładzie należy zgłosić poprzez formularz zamieszczony na stronie