Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Kunstkammera – historycznie i w muzealnej kreacji

Cykl: Nowy Skarbiec Koronny

Wykład
fragment buławy, zdobionej złotem i szlachetnymi kamieniami w turkusowym kolorze
odbiorcy: młodzież i dorośli
wykład: Marta Golik-Gryglas

Wykład poświęcony wawelskiej Kunstkammerze, jednej z sal Nowego Skarbca umiejscowionej w wieży Zygmunta III. Jej koncepcja i zbiory zostaną zaprezentowane na tle zjawiska powstawania gabinetów sztuki i osobliwości w nowożytnej Europie. Najczęściej niezachowane, rozproszone, znane jedynie z opisów i ikonografii Kunstkammery stanowią wyzwanie dla muzealników chcących oddać ich charakter współcześnie.
  • godz. 18:00
  • odbiorcy: młodzież i dorośli
  • platforma MS Teams; link do spotkania zostanie przesłany w dniu spotkania, na adres podany podczas rezerwacji
  • chęć uczestnictwa w wykładzie należy zgłosić poprzez formularz zamieszczony na stronie