Monarchia polsko-litewska w czasach ostatnich Jagiellonów

Dla młodzieży i dorosłych , Oprowadzanie
infografika
Podczas oprowadzania po wystawie dowiemy się więcej o historii, polityce wewnętrznej i zagranicznej oraz  społeczeństwie w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim za panowania ostatnich Jagiellonów. A także o tym, jak państwo polsko-litewskie weszło w epokę renesansu i dlaczego w podręcznikach do historii i na lekcjach historii mało się mówi o ostatniej Jagiellonce. 
Prowadzenie: Jakub Studziński
  • wstęp wolny, obowiązują zapisy przez formularz na stronie
    UWAGA: Każdą osobę podaje się wypełniając kolejny formularz, opiekun także musi wysłać swoje zgłoszenie.
  • miejsce zbiórki: wejście na wystawę
  • dostępność: oprowadzanie w polskim języku migowym z tłumaczeniem na polski język foniczny
Spotkanie w ramach Projektu GEST DO SZTUKI
Jakub Studziński – historyk, muzealnik, surdopedagog, główny specjalista ds. edukacji kulturowej, koordynator projektu „Małopolska. Kultura Wrażliwa” oraz programu dostępności w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. Biegły tłumacz i lektor polskiego języka migowego. Przewodnik po krakowskich instytucjach kultury. Animator kultury. Osoba g/Głucha. Zajmuje się przede wszystkim inkluzywnością w kulturze – stara się, aby instytucje kultury na terenie województwa małopolskiego były otwarte na potrzeby osób z różnymi potrzebami.  W tym celu edukuje, rozmawia, wspiera, uświadamia, partycypuje. Jest członkiem krakowskiego Stowarzyszenia Dobrze.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Kultury
flaga Polski i godło Polskilogotyp Ministerstwa  Kultury i Sztukilogotyp Programu Kultura Dostępna