UWAGA - CZASOWE ZMIANY W ORGANIZACJI WYSTAW

O nieistniejących budowlach dolnego zamku i jego mieszkańcach

Cykl: Wawelskie spotkania z historią i sztuką

Dla rodzin z dziećmi
dla dzieci i młodzieży 10–14 lat
W XIX wieku na zamku dolnym w miejscu dawnego miasteczka wawelskiego wojska austriackie wzniosły budynek dowództwa oraz szpitale z zapleczem, tworząc między nimi plac do ćwiczeń i wojskowych parad. Podczas prac archeologicznych w XX wieku odkryto przeszłość tego miejsca, odsłaniając fundamenty historycznych budowli i eksponując je w dzisiejszym układzie terenu. Przejdźmy razem szlakiem nieistniejącej zabudowy wzgórza dolnego zamku, odtwórzmy jego wygląd i układ, poznajmy fragmenty reliktów średniowiecznej architektury i związane z nimi artefakty archeologiczne, przechowywane na wawelskich wystawach.

prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ, nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Edukacji