20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Obraz Złotego Wieku | zwiedzanie z konserwatorem

Dla młodzieży i dorosłych
infografika
prowadzenie: dr Aleksandra Hola
Przygotowanie wystawy Obraz Złotego Wieku było okazją do odnowienia niektórych z prezentowanych na niej zabytków. Prace konserwatorskie, często bardzo wymagające, prowadzone były przez kilka zespołów na długo przed otwarciem ekspozycji. Zapraszamy na zwiedzanie wystawy w towarzystwie konserwatorki, która na przykładzie pięciu wybranych obrazów opowie o ich pochodzeniu,  stanie, w jakim były przed wystawą, oraz wyzwaniach, z jakimi musiała się zmierzyć. Po oprowadzaniu dla nikogo nie będzie już tajemnicą, co jest oryginałem a co efektem procesów starzenia oraz w jaki sposób konserwatorzy radzą sobie z przywracaniem możliwie pierwotnego wyglądu eksponatów.
  • miejsce zbiórki: wejście na wystawę – sale Wielkorządcy
  • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres: mprawelska@wawelzamek.pl
  • cena: 55 zł
dr Aleksandra Hola – ur.  w 1980 roku w Krakowie, tytuł magistra (2005) oraz stopień doktora (2011) otrzymała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie rozpoczęła pracę w 2012 roku. W latach 2011–2016 była stypendystką Fundacji Getty’ego, dzięki czemu poszerzała wiedzę w zakresie strukturalnej konserwacji malowideł tablicowych, pobierając nauki od wiodących ekspertów w tej dziedzinie w takich instytucjach, jak m.in.: the Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (2012), the Royal Institute for Cultural Heritage KIK-IRPA w Brukseli (2013), londyńska pracownia the Hamilton Kerr Institute Uniwersytetu w Cambridge (2014), Kunsthistorisches Museum w Wiedniu (2016), a także Opificio delle Pietre Dure we Florencji oraz Museo del Prado w Madrycie.
Autorka i współautorka wielu realizacji związanych ze strukturalną stabilizacją malowideł tablicowych oraz ram mikroklimatycznych. W latach 2016–2023 koordynowała program Erasmus+ International na ASP w Krakowie, a w latach 2018–2022 była członkiem ośmioosobowego prezydium ENCoRE (European Network for Conservation/Restoration Education), zrzeszającego w tamtym czasie 41 uczelni z 15 krajów UE. W 2019 roku była współkuratorką wystawy Mistrz i Katarzyna. Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Bazylikę Mariacką w Krakowie. W 2020 roku wprowadziła nowy przedmiot wolnego wyboru do programu kształcenia na Wydziale Konserwacji krakowskiej ASP –strukturalną konserwację malowideł tablicowych –który prowadzi wraz z mgrem Grzegorzem Kosteckim. Również od 2020 roku realizuje wraz z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Norweskim Uniwersytetem Naukowo-Technicznym w Trondheim, projekt badawczy „Model obrazów ze spękaniami wspierający ustalenie racjonalnych wytycznych środowiskowych w muzeach”, dzięki grantowi pozyskanemu z funduszy norweskich GRIEG. We wrześniu 2023 roku dołączyła do zespołu Zamku Królewskiego na Wawelu.