UWAGA - CZASOWE ZMIANY W ORGANIZACJI WYSTAW

Inspiracje Leona Wyczółkowskiego

Cykl: Wyczółkowski odnaleziony

Wystawa: Wyczółkowski odnaleziony

Oprowadzanie tematyczne
infografika wydarzenia
W poszukiwaniu nowych motywów malarskich Leon Wyczółkowski podróżował po kraju i wyjeżdżał za granicę. Liczne podróże znalazły odzwierciedlenie w pracach artysty. Podczas oprowadzania odbiorcy dowiedzą się dokąd i na jak długo wyjeżdżał artysta i przekonają się, jak duże znaczenie miały dla niego te podróże. Oprowadzenie w języku polskim z tłumaczeniem na język ukraiński.
  • termin: 24 czerwca 2022, godz. 12.00–13.00
  • miejsce: wystawa Wyczółkowski odnaleziony
  • miejsce spotkania: przy wejściu na wystawę
  • odbiorcy: młodzież, dorośli
  • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl 
  • cena: 10 zł, sprzedaż online