Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Różne oblicza króla

Cykl: Wawelskie spotkania z historią i sztuką

Dla rodzin z dziećmi
fragment figurki lwa (głowa) wykonanej ze srebra
dzieci i młodzież w wieku 10–15 lat
Posiadanie korony wiązało się nie tylko z różnymi przywilejami, ale także z wieloma obowiązkami. Król był najwyższym reprezentantem władzy, dowódcą wojskowym i sędzią. Jego pieczęć uwierzytelniała najważniejsze dokumenty, a chorągiew władcy była szczególnym znakiem państwowym. Poza tym każdy monarcha miał swoje życie prywatne oraz różne zainteresowania. W Skarbcu Koronnym poszukamy więc symboli władzy królewskiej oraz zabytków związanych z funkcjami pełnionymi przez monarchę. Dowiemy się także, co miał wspólnego gabinet osobliwości z majestatem władcy.

Prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ
Nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak /Dział Edukacji
  • godz. 10:00, 10:30; czas trwania: 60 min.
  • odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku 10–15 lat
  • bilety: 12 zł – dziecko, 5 zł – opiekun
  • sprzedaż online: