Ogrody Królewskie

Ogrody królewskie odtworzono w wyniku wieloletnich badań i analiz, nawiązując do renesansowych założeń ogrodowych. Zastosowana roślinność, kompozycja nasadzeń oraz elementy architektury ogrodowej przywołują klimat epoki. Ogrody składają się z tarasów górnego i dolnego oraz niewielkich winnic.

Taras górny

Odkryte relikty pozwoliły na części tarasu zrekonstruować układ ceglanych ścieżek. W oparciu o wzmianki historyczne zastosowano rabaty skrzyniowe. Dla pozostałej części zaprojektowano proste partery ornamentowe oraz łąkę kwietną z trejażem.

Taras dolny

Kompozycja części południowej nawiązuje do odkrytych tu fundamentów budowli. Symboliczną altanę otaczają partery rabatowe o charakterze kwiatowo-ziołowym. Partery ornamentowe części środkowej przywołują formy stosowane w epoce renesansu.

Taras dolny – część północna

Znajduje się tu sad, w renesansie traktowany jako ogród ozdobny.

Zobacz filmy o ogrodach

Część I
Część II
Część III