Zakup czterech obrazów Jakoba Philipa Hackerta

Termin realizacji zadania: 31.12.2021
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania
2 008 238 zł

Całkowita wartość zadania
2 008 238 zł