Przetarg nieograniczony: Remont i przebudowa toalet pod Basztą Senatorską na Wawelu - sprawa nr VI/ZKnW/18

Przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY VI

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE, SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI VI/ZKnW/18

51. ZAL_NR_6_OSW_GRUPA_KAPITALOWA 50. ZAL_NR_5_ZOBOWIAZANIE_PODMIOTU_TRZECIEGO 49. Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ 48. Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie 47. ZAL_NR_2_FORMULARZ_OFERTOWY 46. 1.45.szkic gabarytów BRAM 45. 1.44.reg KONTROLI RUCHU MATERIAŁOWEGO 44. 1.43.reg POBYTU 43. 1.42.reg FUNKCJONOWANIA ZEWNĘTRZNYCH FIRM 42. 1.41.reg KONTROLI RUCHU OSOBOWEGO ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU 41. ZAŁ 1.40 POZWOLENIE NA BUDOWĘ 40. ZAŁ 1.39 POZWOLENIE KONSERWATORSKIE 39. ZAŁ 1.38 ST INSTALACYJNA STWIOR_inst_ przebudowa i remont toalet pod Basztą_Wawel 38. ZAŁ 1.37 ST ELEKTRYCZNA ELEKTR_STWiOR 08-12-2017 37. ZAŁ 1.36 06_Wawel baszta_Specyfikacja_2018_07_20 36. ZAŁ 1.35 ELEKTR_przedmiar_robót 35. ZAŁ 1.34 - PRZEDMIAR - ROBOTY INSTALACYJNE- AKTUALIZACJA 29- 03-2019 34. ZAŁ 1.33 - PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE AKTUALIZACJA 29- 03-2019 33. ZAŁ 1.32 03_WAWEL_BASZTA_PW_rysunki_pdf_2018_07_20 32.ZAŁ 1.31 01_WAWEL_BASZTA_PW_OPIS_2018_07_23 31. ZAŁ 1.30 ELEKTR Obl.ośw. toalety 30. ZAŁ 1.29 ELEKTR E 02_oświetlenie_29_12_2017 29. ZAŁ 1.28 ELEKTR E 02_siła_29_12_2017 28. ZAŁ 1.27 ELEKTR E-01 - Tablica TE 27. ZAŁ 1.26 PB ELEKTR OPIS 26. ZAŁ 1.25 PB ELEKTR strona tytułowa 25. ZAŁ 1.23 PB IS BPW_PW_Wawel_Baszta_IS-10 24. ZAŁ 1.22 PB IS BPW_PW_Wawel_Baszta_IS-09 23. ZAŁ 1.21 PB IS BPW_PW_Wawel_Baszta_IS-08 22. ZAŁ 1.20 PB IS BPW_PW_Wawel_Baszta_IS-07 21. ZAŁ 1.19 PB IS BPW_PW_Wawel_Baszta_IS-06 20. ZAŁ 1.18 PB IS BPW_PW_Wawel_Baszta_IS-05_29_12_2017 19. ZAŁ 1.17 PB IS BPW_PW_Wawel_Baszta_IS-04_29_12_2017 18. ZAŁ 1.16 PB IS BPW_PW_Wawel_Baszta_IS-03_29_12_2017 17. ZAŁ 1.15 PB IS BPW_PW_Wawel_Baszta_IS-02_29_12_2017 16. ZAŁ 1.14 PB IS BPW_PW_Wawel_Baszta_IS-01 15. ZAŁ 1.13 PB IS BPW_Wawel łazienki_opis techniczny PB 14. ZAŁ 1.12 PB KONSTR K-05-PB-A3 13. ZAŁ 1.11 PB KONSTR K-04-PB-A3 12. ZAŁ 1.10 PB KONSTR K-03-PB-A3 11. ZAŁ 1.9 PB KONSTR K-02-PB-A3 10. ZAŁ 1.8 PB KONSTR K-01-PB-A3 09. ZAŁ 1.7 PB KONSTR Opis PB_wer.3_ tytuł 08. ZAŁ 1.6 PB RYSUNKI ARCH WAWEL_BASZTA_PB_2017_12_07_rysunki 07. ZAŁ 1.5 PB OPIS ARCH WAWEL_BASZTA_PB_OPIS_2017_12_07 06. ZAŁ 1.4 PB SPIS TREŚCI WAWEL_BASZTA_PB_SPIS_2017_12_07 05. ZAŁ 1.3 PB STRONA TYTUŁOWA WAWEL_BASZTA_PB_STRTYT_2017_12_07 04. ZAŁ 1.2 Ekspertyza techniczna 03. ZAŁ 1.1 Dokumentacja geologiczno inzynierska 02. SIWZ VI 01. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU VI