ekspozycje Zamku czynne do 19.00 | 13-18 VII ORAZ 20-25 VII PO GODZ. 16 PROMOCYJNE CENY BILEÓW

Przetarg nieograniczony - sprawa nr DZP-282-02/20

Pełna nazwa zamówienia: Usługa polegającą na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki – znak sprawy: DZP-282-02/20