ekspozycje Zamku czynne do 19.00 | 13-18 VII ORAZ 20-25 VII PO GODZ. 16 PROMOCYJNE CENY BILEÓW

Przetarg nieograniczony - sprawa nr DZP-282-12/19

Dostawa energii elektrycznej dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki  – znak sprawy: DZP-282-12/19