OTWARTE - Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ogrody królewskie, Smocza Jama, Baszta Sandomierska. Pozostałe wystawy Zamku pozostają zamknięte

Przetarg nieograniczony - sprawa nr DZP-282-12/19

Dostawa energii elektrycznej dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki  – znak sprawy: DZP-282-12/19