Przetarg nieograniczony - sprawa nr DZP-282-14/19

Przetarg nieograniczony
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni dziedzińców oraz remont pomieszczeń sal wystawowych w Zamku w Pieskowej Skale