20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Przetarg nieograniczony - sprawa nr DZP-282-16/19/20

Pełna nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu elewacji krużganków na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu– znak sprawy: DZP-282-16/19/20.