20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Wstępne konsultacje rynkowe, których przedmiotem jest planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamku Królewskiego na Wawelu-Państwowych Zbiorów Sztuki