W Lipcu i Sierpniu ekspozycje Zamku czynne do 19.00

Wstępne konsultacje rynkowe, których przedmiotem jest planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamku Królewskiego na Wawelu-Państwowych Zbiorów Sztuki