Zaproszenie do wykonania ekspertyzy technicznej budynku wraz z określeniem wymagań dotyczących technicznego zabezpieczenia obiektu przy ul. Sławkowskiej 9 w Krakowie stanowiącej własność ZKnW.