ekspozycje Zamku czynne do 19.00 | 13-18 VII ORAZ 20-25 VII PO GODZ. 16 PROMOCYJNE CENY BILEÓW

Zaproszenie do wykonania ekspertyzy technicznej budynku wraz z określeniem wymagań dotyczących technicznego zabezpieczenia obiektu przy ul. Sławkowskiej 9 w Krakowie stanowiącej własność ZKnW.