UWAGA: nowa oferta zwiedzania. Szczegóły od 23 kwietnia

Zaproszenie do wykonania ekspertyzy technicznej budynku wraz z określeniem wymagań dotyczących technicznego zabezpieczenia obiektu przy ul. Sławkowskiej 9 w Krakowie stanowiącej własność ZKnW.