20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - Najem lokalu użytkowego położonego w bastionie południowym Zamku w Pieskowej Skale Oddziału Zamku Królewskiego na Wawelu - Sprawa nr 2230-6A/20

Najem lokalu użytkowego położonego w bastionie południowym Zamku w Pieskowej Skale Oddziału Zamku Królewskiego na Wawelu