We wtorki wystawy czynne do 14:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - Najem lokalu użytkowego położonego w bastionie południowym Zamku w Pieskowej Skale Oddziału Zamku Królewskiego na Wawelu - Sprawa nr 2230-6A/20

Najem lokalu użytkowego położonego w bastionie południowym Zamku w Pieskowej Skale Oddziału Zamku Królewskiego na Wawelu