We wtorki wystawy czynne do 14:00

Zorganizowanie wystawy "Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921"

Termin realizacji zadania: 01.01.2021 – 31.12.2021
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania
1 322 600 zł

Całkowita wartość zadania
1 322 600 zł