We wtorki wystawy czynne do 14:00

Filmy

"Wawel ‒ straty wojenne" Część 1.

O tym jak wawelska kolekcja opuszczała Kraków

Występuje: Halina Billik, Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu
Realizacja: Bartłomiej Makowiecki, Iga Witkowska, Jeremi Dobrzański
Muzyka ‒ Artlist
W filmie wykorzystano fotografie ze zbiorów: Narodowego Archiwum Cyfrowego, Działu Dokumentacji Wizualnej Zamku Królewskiego na Wawelu

"Wawel ‒ straty wojenne" Część 2.

Podczas pakowania wawelskich zbiorów wywożonych do Niemiec powstał niezwykle precyzyjnie przygotowany naukowy katalog wywożonych obiektów, zawierający dokładne opisy i zdjęcia.

Występuje: Halina Billik, Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu
Realizacja: Bartłomiej Makowiecki, Iga Witkowska, Jeremi Dobrzański
Muzyka ‒ Artlist
W filmie wykorzystano fotografie ze zbiorów: Narodowego Archiwum Cyfrowego, Działu Dokumentacji Wizualnej Zamku Królewskiego na Wawelu

Wojenne losy wzgórza wawelskiego

83. rocznica wybuchu II wojny światowej. Upamiętniamy ten dzień poprzez krótki film dot. wojennych losów wzgórza wawelskiego.

Tekst opracowany na podstawie książki Jadwigi Gwizdałówny "Architektura w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945", wyd. Zamek Królewski na Wawelu, 2019

„Dziewczyna wiejska w żółtej chustce"

Strata wojenna „Dziewczyna wiejska w żółtej chustce” (inne tytuły: „Wiejska dziewczyna w żółtej chuście”, Góralka”) – pastel Leona Wyczółkowskiego, stanowiący własność Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki (dawny numer inw. FUND. WAWEL. IM. L. HR PINIŃSKIEGO NR. 203), pochodzący z kolekcji Leona Pinińskiego, powrócił do zbiorów Zamku.

Obraz został zidentyfikowany w 2020 r. przez pracowników Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN na krajowym rynku dzieł sztuki.

W wyniku procesu restytucyjnego dotychczasowy posiadacz obrazu zdecydował się na jego dobrowolny zwrot na rzecz Skarbu Państwa. Niezwykle ważny dla sprawy był także materiał archiwalny i porównawczy dostarczony przez pracowników Zamku Królewskiego na Wawelu.

Obraz prezetowano na wystawie "Wyczółkowski odnaleziony" (13 V-21 VIII 2022)