Kolekcja Lanckorońskich - wirtualne zwiedzanie

W 1994 roku na Wawel dotarł dar prof. Karoliny Lanckorońskiej: obrazy włoskie, rysunki Jacka Malczewskiego i archiwalia pochodzące z wiedeńskich zbiorów Jej Ojca, Karola. Z kolekcji, rozproszonej w czasie II wojny i po jej zakończeniu, pozostał duży zespół dzieł, uważanych dotąd bądź za zniszczone, bądź za zaginione. Jest to nieco ponad połowa wszystkich obrazów włoskich z wieków XIV-XVII, które Karol Lanckoroński miał w swoim wiedeńskim pałacu. Był to największy dar dla Wawelu w jego powojennej historii – nie tylko pod względem ilości darowanych dzieł, lecz także ich artystycznej klasy.
Zamek Królewski na Wawelu jest odtąd posiadaczem największego w Polsce – obok kolekcji książąt Czartoryskich – zbioru dzieł wczesnego malarstwa włoskiego.

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania kolekcji. Program umożliwia wędrówkę po salach ekspozycyjnych, a także pozwala „zbliżyć się” do każdego z 87 obrazów i obejrzeć je w dużym powiększeniu.
Program zrealizowano w ramach projektu „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości”
VIII Oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Wykonawca: firma S3D.