Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Emocje. Lwowska rzeźba rokokowa | Oprowadzania kuratorskie

Dla dorosłych , Oprowadzanie
infografika
Prowadzenie: dr Agata Dworzak
Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie Emocje. Lwowska rzeźba rokokowa. Kuratorka wystawy wprowadzi odbiorców w tematykę, ukazując szeroki kontekst rzeźb Johanna Georga Pinsla z kościoła Misjonarzy w Horodence. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji na temat narracji wystawy oraz koncepcji aranżacji.
  • miejsce zbiórki: wejście na wystawę – klatka schodowa Senatorska, II piętro
  • wstęp na podstawie ważnego biletu
  • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres: mprawelska@wawelzamek.pl
Dr Agata Dworzak – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki UJ. Laureatka stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, stypendystka Kancelarii Rządu Bawarskiego i The Robert Anderson Research Charitable Trust. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na sztuce kręgu lwowskiego w XVIII wieku, rzeźbie i architekturze na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Tematyką „lwowskiej rzeźby rokokowej” zajmuje się od ponad 10 lat, czego efektem jest kilkanaście artykułów naukowych w czasopismach i publikacjach zbiorowych oraz książki: Fabrica Ecclesiae Sandomiriensis. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych (Kraków 2016), a także Polejowscy. Karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku (Warszawa–Kraków 2020), za które uzyskała: dwukrotnie Nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za najlepszą pracę z historii sztuki, przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Nagrodę Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego Bonum Publicum, a także wyróżnienie w Konkursie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym dla autora najlepszej rozprawy doktorskiej dotyczącej szeroko ujmowanego osiemnastego wieku.