Jak rozumiano architekturę i dekorację zamku na Wawelu w XVI wieku

Cykl: Wawel znany i nieznany

Wykład
prof. dr hab. Marcin Fabiański