Johann Georg Pinsel i rzeźbiarze lwowscy drugiej połowy XVIII wieku

Oprowadzanie
fragment rokowej drewnianej rzeźby; postać mężczyzny widoczna z boku, długie siwe rozwiane włosy, eksresyjnie rzeźbiona złocona szata; w uniesionej prawej ręce trzyma miecz
odbiorcy: młodzież, dorośli
„Lwowska rzeźba rokokowa” jest kojarzona głównie z jej pierwszymi przedstawicielami: Sebastianem Fesingerem, Antonim Osińskim i Johannem Georgiem Pinslem. Jednakże długie trwanie tej formuły stylistycznej przełożyło się na wykształcenie licznej grupy rzeźbiarzy lwowskich czerpiących inspiracje i rozwijających styl rzeźbiarski Pinsla także po jego śmierci (ok. 1760/1761). Podczas oprowadzania będzie można dowiedzieć się, jaki wpływ na rzeźbiarzy lwowskich drugiej połowy XVIII wieku miał Pinsel i którzy jego uczniowie najlepiej interpretowali jego twórczość.
 
prowadzenie: dr Agata Dworzak
  • miejsce: sale wystawy  
  • miejsce zbiórki: wejście na wystawę, klatka schodowa Senatorska, II piętro
  • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl   
  • cena: 15 zł, sprzedaż online