Klejnoty w kręgu dworu ostatnich Jagiellonów

Cykl: Wawel znany i nieznany

Wykład
dr Magdalena Piwocka
Złoty wiek Jagiellonów, czas największego rozkwitu naszej państwowości, był okresem macierzystym dla polskiego kolekcjonerstwa klejnotów. Obraz taki utrwalił się przede wszystkim za sprawą legendarnego prywatnego skarbca Zygmunta Augusta, pierwszego wytrawnego konesera precjozów na europejską miarę.

Jego gust ukształtowali rodzice – Zygmunt Stary i Bona Sforza. Remanenty ich kolekcji pragniemy zaprezentować na podstawie zachowanych reliktów, ikonografii oraz inwentarzy z epoki. Pokażemy osobiste klejnoty monarchów – gemmy portretowe Gian Jacopa Caraglia, przedstawiające Zygmunta Augusta i jego najbliższych (dziś rozproszone), a także kosztowności królewskich sióstr oraz przedmioty, które odziedziczyli Anna Jagiellonka i pierwszy Waza na polskim tronie – Zygmunt III.