Kolekcja arrasów króla Zygmunta Augusta

Cykl: Wawel znany i nieznany

Wykład
Magdalena Ozga