Koncert Capelli Cracoviensis w ramach wystawy Obraz Złotego Wieku

Chór kameralny i orkiestra Capella Cracoviensis to jeden z najciekawszych zespołów na współczesnej scenie muzyki dawnej. Wykonuje repertuar od renesansowej polifonii po wczesnoromantyczne opery na instrumentach z epoki. CC jest gościem wielu ważnych festiwali i sal koncertowych takich jak Concertgebouw Amsterdam, Bachfest Leipzig, Händel Festspiele Halle, Opéra Royal Versailles czy Theater an der Wien. Gośćmi zespołu byli m. in. Christophe Rousset, Giuliano Carmignola, Paul Goodwin, Andrew Parrott i Paul McCreesh. Do ostatnich dokonań zespołu należy pierwsze polskie wykonanie dzieł Wagnera na historycznych instrumentach z udziałem Waltraud Meier, nagrania oper Pergolesiego i Porpory dla wytwórni Decca oraz Halki Moniuszki dla wytwórni Sony Classical. W maju 2018 zespół rozpoczął projekt Haydn – wszystkie symfonie obejmujący koncerty oraz nagrania na żywo. Od 2022 stał się też głównym organizatorem festiwalu Opera Rara Kraków. CC powstała w 1970 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Filharmonii Krakowskiej Jerzego Katlewicza, który dzieło tworzenia przy instytucji zespołu specjalizującego się w wykonywaniu muzyki dawnej powierzył Stanisławowi Gałońskiemu. Od 2008 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym CC jest Jan Tomasz Adamus.

bilety: normalny 80 zł, ulgowy, 60 zł; sprzedaż online

Wystąpią:

Matylda Staśto-Kotuła - alt
Piotr Szewczyk - tenor
Szczepan Kosior - tenor
Marek Opaska - bas
Marcin Szelest - organy / dyrygent


Marcin Szelest ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w The Boston Conservatory. Jest laureatem I nagrody na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Występuje jako solista i kameralista, w tym z wieloma zespołami instrumentów historycznych (m.in. Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Vasa Consort, Weser Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa). Marcin Szelest jest profesorem organów w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego praca habilitacyjna „Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia” (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Opublikował m.in. edycje dzieł wszystkich Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego (2015) i Adama Jarzębskiego (2021) oraz tabulatur braniewsko-oliwskich (2021). Jest również dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

PROGRAM

Kościół św. Gereona
 • Jerzy Liban (zm. po 1545): Ortus de Polonia (Kraków, 1539)
 • Oramus Domine (rękopis wawelski Kk I. 1, 2. poł. XVI w.)
 • Protexisti me Deus (rękopis wawelski Kk I. 1, 2. poł. XVI w.)
Sala Senatorska
 • Praeambulum super d (Tabulatura Jana z Lublina, ok. 1540–48)
 • Pienie o electii krala polskiego Sigmunta Augusta (Kraków, 1529–30)
 • Praeambulum magnum (Tabulatura klasztoru św. Ducha w Krakowie, ok. 1548)
 • Pieśń o śmierci króla Sigmunda pierwszego (Kraków, 1548)
 • Słuszna jest rzecz (Tabulatura Jana z Lublina)
 • Pieśń o weselu krola Zygmunta wtorego, Augusta pirwego (Kraków, 1553)

 • Nasz Zbawiciel (Tabulatura klasztoru św. Ducha w Krakowie)
 • Wacław z Szamotuł (zm. ok. 1560): Modlitwa, gdy dziatki spać idą (Kraków, ok. 1550–56)
 • Wacław z Szamotuł: Christe, qui lux est et dies, po polsku (Kraków, 1556)
 • Marcin Leopolita (zm. 1589?): Paduana – Galliarda (Tabulatura z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, ok. 1570–80)
 • Cyprian Bazylik (ok. 1535–ok. 1600): Pieśń nowa krześcijańska (Kraków, 1561), Pieśń nowa, w której jest dziękowanie (Kraków, po 1557)

 • Mikołaj z Chrzanowa (zm. 1563): Protexisti me Deus (Tabulatura Jana z Lublina)
 • Wacław z Szamotuł: In te Domine speravi (Norymberga, 1554)
 • Wacław z Szamotuł: Nunc scio vere (Tabulatura zamkowa, ok. 1580)
 • Wacław z Szamotuł: Ego sum pastor bonus (Norymberga, 1564)