20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Konferencja "Wawel w XVIII wieku – XVIII wiek na Wawelu"

rysunek pokazujący dawne budynki na wzgórzu wawelskim
22–23 kwietnia 2022
Zamek Królewski na Wawelu, budynek nr 9 (Centrum Promocji, I piętro), wstęp wolny
Celem spotkania jest nakreślenie szeroko rozumianych historycznych, artystycznych oraz kulturowych zjawisk związanych z rezydencją królewską i katedrą w okresie, który jak pisał Stanisław Windakiewicz był „właściwie najbardziej dramatycznym wiekiem w jego dziejach, bo ani na chwilę blaskiem dawnej świetności nie zajaśniał, a wiele uroczystości, które się w jego murach odbyły, zyskało niewesoły przydomek ostatnich. Ostatnia koronacja, ostatni sejm, ostatnie nawiedziny królewskie”.

Zapraszamy Państwa na obrady!

piątek, 22 kwietnia

 • 8:30 Dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – słowo wstępne
 • 8:45
  - Dr hab. Waldemar Komorowski, Wawel na panoramach Krakowa w XVIII wieku. Wizerunki miasta i siedziby władzy (25 min.)
  - Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, O Wawelu nad Tamizą w XVIII wieku – wawelskie wzgórze w osiemnastowiecznych publikacjach anglojęzycznych (25 min.)
  - Dr hab. Dariusz Rolnik, Kraków i Wawel w pamiętnikach czasów stanisławowskich (25 min.)
 • 10:00 Dyskusja (20 min.)
 • 10:20 Przerwa kawowa (15 min.)
 • 10:35
  - Prof. dr hab. Franciszek Leśniak, A po pałacu hulał tylko wiatr. Mieszkańcy zamku królewskiego w XVIII wieku (25 min.)
  - Dr hab. Tomasz Ciesielski, Zabezpieczenie zamku królewskiego na Wawelu w latach 1717–1764 (25 min.)
  - Prof. dr hab. Jerzy Dygdała, August III w Krakowie w 1734 roku. Informacje z listów cesarskiego ambasadora Heinricha von Wilczka (25 min.)
 • 11:50 Dyskusja (20 min.)
 • 12:10 Przerwa kawowa (15 min.)
 • 12:25
  - Dr Magdalena Ślusarska, Katedra na Wawelu jako główna świątynia jubileuszowa w świetle piśmiennictwa dotyczącego przebiegu obchodów Lat Świętych w Krakowie w XVIII stuleciu (25 min.)
  - Ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, Kaznodziejstwo w osiemnastowiecznej katedrze wawelskiej – rok 1781 (25 min.)
  - Dr Marek Bebak, Związki kapeli karmelitów z Piasku z kapelą katedralną w XVIII wieku (25 min.)
 • 13:40 Dyskusja (20 min.)
 • 14:00-15:30 Przerwa obiadowa (1,5 godz.)
 • 15:30
  - Krzysztof J. Czyżewski, Katedra krakowska w XVIII wieku – niedokończona transformacja? (25 min.)
  - Joanna Sławińska, Wawelskie beneficja Uniwersytetu Krakowskiego w XVIII wieku (25 min.)
  - Dr hab. Michał Kurzej, Ks. Jacek Łopacki jako prefekt fabryki katedry krakowskiej (25 min.)
 • 16:45 Dyskusja (20 min)
 • 17:05 Przerwa kawowa (15 min.)
 • 17:20
  - Dr hab. Michał Wardzyński, Wokół marmuru bł. Salomei. Rozważania na temat nowych wzorów, materiałów i technik w małej architekturze i rzeźbie od lat 80. XVII do 50. XVIII w. w kręgu Krakowa i Dębnika. Casus katedry krakowskiej (25 min.)
  - Natalia Koziara-Ochęduszko, Andrzej Radwański na Wawelu (25 min.)
  - Katarzyna Chrzanowska, Obrazy Tadeusza Kuntzego do katedry krakowskiej jako przykład wczesnych dzieł artysty (25 min.)
 • 18:35 Dyskusja (20 min.)

sobota, 23 kwietnia

 • 8:00-9:00 Zwiedzanie wystawy Mistrzostwo rysunku. Andrzej Radwański (1711-1762)
 • 9:00
  - Dr Żaneta Kubic, Sebastian Sierakowski – ostatni kustosz koronny i jego związki z Wawelem (25 min.)
  - Emma Kołodziejek, Blondel na Wawelu. ,,Francuski” projekt fasady katedry krakowskiego autorstwa Sebastiana Sierakowskiego (25 min.)
  - Dr Weronika Rostworowska-Kenig, Sala Kolumnowa – kreacja muzealna na „pamiątkę” pobytu na zamku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1787 roku (25 min.)
 • 10:15 Dyskusja (20 min.)
 • 10:35 Przerwa kawowa (15 min.)
 • 10:50
  - Ojcumiła Sieradzka, Historia i charakterystyka obić ściennych ze skóry złoconej i malowanej w zamku wawelskim (25 min.)
  - Magda Ozga, Pasy kontuszowe z warsztatów krakowskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu (25 min.)
  - Dorota Gabryś, Osiemnastowieczna porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu (25 min.)
 • 12:05 Dyskusja (20 min.)
 • 12:25 Przerwa kawowa (15 min.)
 • 12:40
  - Rafał Ochęduszko, Kusza z herbem Ciołek w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu (25 min.)
  - Joanna Pałka, Ołtarz z muzykującymi aniołami z Kaplicy św. Michała w Pieskowej Skale (25 min.)
  - Marta Golik-Gryglas, Ślepowron z kokosa? – puchar w kształcie ptaka w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu (25 min.)
  - Dr Weronika Rostworowska-Kenig, Nieznane fotografie popiersi małżonków Potockich dłuta Christophera Hewetsona (10 min.)
 • 14:05 Dyskusja (20 min.)
 • 14:25 Podsumowanie obrad