Kościół w Hodowicy i jego arcydzieła – inspiracje, wzory, naśladownictwa

Oprowadzanie
fragment rokowej drewnianej rzeźby; postać mężczyzny widoczna z boku, długie siwe rozwiane włosy, eksresyjnie rzeźbiona złocona szata; w uniesionej prawej ręce trzyma miecz
odbiorcy: młodzież, dorośli
Oprowadzanie po wystawie będzie okazją do zapoznania się z analogiami oraz wzorami kompozycyjnym, z których czerpał Pinsel i jego współpracownicy. Podczas zwiedzania będzie można przekonać się także o sile oddziaływania hodowickich rzeźb na następne pokolenia artystów. Przedstawione zostaną również wzory graficzne dla kościoła w Hodowicy oraz przykłady jego naśladownictwa w późniejszej architekturze.
 
prowadzenie: Joanna Pałka
  • miejsce: sale wystawy  
  • miejsce zbiórki: wejście na wystawę, klatka schodowa Senatorska, II piętro
  • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl   
  • cena: 15 zł, sprzedaż online