Królewski Rembrandt na Wawelu | Dzikowski wątek historii "Jeźdźca polskiego"

Cykl: Królewski Rembrandt na Wawelu

Wystawa: Królewski Rembrandt na Wawelu. 
"Jeździec polski" ze zbiorów The Frick Collection w Nowym Jorku

Wykład
fragment obrazu przedstawiającego jeźdżca na koniu, detal zamknięty w okręgu na bordowym tle, z nałożoną stylizowaną literą"R" w kolorze bordowym
wykład: Monika Chwałek-Oczkowska
Wykład poświęcony dzikowskiemu wątkowi historii Jeźdźca polskiego Rembrandta będzie jednocześnie przypomnieniem i uhonorowaniem postaci twórców kolekcji dzikowskiej – Walerii i Jana Feliksa Tarnowskich. Ich sylwetki przybliżę na podstawie francuskich rękopisów Dzienników hrabiny Walerii, które mam zaszczyt od wielu lat tłumaczyć i opracowywać. W wykładzie opowiem o miejscu, które przez około 80 lat było domem Jeźdźca polskiego – zamek w Dzikowie hrabiów Tarnowskich. Kolekcja dzikowska stanowiła czwartą co do wielkości kolekcji dzieł sztuki dawnej na ziemiach polskich. Opowiadając pokrótce o zamku dzikowskim, wyjaśnię jaką współcześnie odgrywa rolę w odzyskiwaniu rozproszonych arcydzieł kolekcji – w odrestaurowanym zamku mieści się bowiem Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, do którego powracają stopniowo cenne pamiątki po twórcach kolekcji dzikowskiej.

Informacje organizacyjne
  • 15 września, godz. 18.00–19.00
  • odbiorca: młodzież i dorośli
  • udział bezpłatny, chęć uczestnictwa w wykładzie należy zgłosić najpóźniej dzień przed wydarzeniem na adres: rezerwacja@wawelzamek.pl 
  • w dniu wykładu otrzymają Państwo link do spotkania