Madonna w płaszczu opiekuńczym Giovanniego da Gaeta

Cykl: Wawel znany i nieznany

Wykład
dr Joanna Winiewicz-Wolska