O Zygmuncie II Auguście i jego dokonaniach

Dla młodzieży i dorosłych
spotkanie tematyczne dla młodzieży i dorosłych
Zygmunt II August, syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, był jedynakiem i wyłącznym kandydatem do polskiego tronu. Rodzice, zwłaszcza matka, nie dawali mu okazji do zdobywania politycznej ogłady. Jako polityk nie ustrzegł się błędów, ale niewątpliwie jego zasługą było przyłączenie do kraju Inflant w 1561 roku i doprowadzenie do zaprzysiężenia realnej unii lubelskiej w roku 1569, dającej początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Był jednak nieszczęśliwy w życiu prywatnym, ponieważ żadna z jego trzech żon nie obdarzyła go potomstwem, a potajemny ślub z Barbarą Radziwiłłówną doprowadził do konfliktu z rodziną i szlachtą. W trakcie spotkania porozmawiamy o ostatnim męskim potomku Jagiellonów, wszechstronnie wykształconym, mecenasie sztuki i kolekcjonerze, który pozostawił na Wawelu wspaniałą kolekcję arrasów.
  • godz. 11:00–12:00, czas trwania: 60 min
  • bilety: 30 zł, sprzedaż online: od 16 października
  • wystawy: wystawa czasowa Obraz Złotego Wieku
  • prowadzenie: Iwona Malota – absolwentka kierunku historia, licencjonowana przewodniczka po Krakowie, edukatorka współpracująca z Działem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu