Obraz Złotego Wieku | zwiedzanie z konserwatorem

Cykl: Obraz Złotego Wieku

Wystawa: Obraz Złotego Wieku

Dla młodzieży i dorosłych , Zwiedzanie
infografika
prowadzenie: Ewa Pietrzak
Na wystawie Obraz Złotego Wieku wyeksponowano ponad 200 obiektów na podłożu papierowym bądź skórzanym. Są to dzieła o najwyższej wrażliwości i delikatności. Na podstawie wybranych obiektów zostanie przedstawiona nie tylko problematyka konserwatorska, ale także aspekty organizacyjne oraz logistyczne związane z tak obszerną wystawą. Specyficzne sposoby ekspozycji oraz zabezpieczenia zbiorów mogą zainteresować również osoby, które nie specjalizują się w tej tematyce.
  • miejsce zbiórki: wejście na wystawę – sale Wielkorządcy
  • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres: mprawelska@wawelzamek.pl
  • cena: 55 zł
Ewa Pietrzak od 2000 roku prowadzi Pracownię Konserwacji Papieru i Skóry w Zamku Królewskim na Wawelu.  Ukończyła studia w zakresie konserwacji i restauracji obiektów na papierze i skórze na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry w Muzeum Narodowym w Krakowie. Odbyła staż konserwatorski w Japonii (Tokio, Kioto) jako stypendystka tamtejszego rządu. Pracowała w niemieckiej pracowni Esser-Konservierung w Haan, zorganizowała i kierowała filią tej pracowni w Toruniu.

W 2000 roku zorganizowała Pracownię Konserwacji Papieru i Skóry Zamku Królewskiego na Wawelu. Od początku, jako jedyny w wawelskim zespole konserwator o tej specjalności, pełniła nadzór konserwatorski nad wszystkimi przedsięwzięciami obejmującymi obiekty z papieru i skóry, m.in. wspólnie z kustoszem całkowicie przeorganizowała magazyn zbiorów prac na papierze, wykonując przegląd, zmianę opakowań i relokację obiektów do nowych pomieszczeń. W porozumieniu z kierownikami poszczególnych działów dokonała zmian standardów konserwatorskich w zakresie przechowywania zbiorów. Pełni stały nadzór konserwatorski nad obiektami w Dziale Zbiorów Prac na Papierze, Archiwum, Bibliotece Naukowej oraz Bibliotece w Zamku Pieskowa Skała, a także wykonuje przeglądy oraz stałe kontrole obiektów skórzanych na ekspozycji (meble, obiekty rzemiosła artystycznego, militaria, kurdybany). Prowadziła nadzory konserwatorskie nad wystawami czasowymi, m.in.: Obraz Złotego Wieku (2023, współudział), Mistrzostwo rysunku. Andrzej Radwański (2022); Wyczółkowski odnaleziony (2022), Zwierzyniec królewski. Wilkoń na Wawelu (2021), Dwa pokolenia. Sztuka legionowa z kolekcji Jerzego Mycielskiego (2014), Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu (2014), Na znak świetnego zwycięstwa (2010,  współudział).