Rozkwit niepowtórzony. Humanistyczne księgozbiory ery ostatnich Jagiellonów

Cykl: Obraz Złotego Wieku

Wystawa: Obraz Złotego Wieku

Dla dorosłych , Wykład
infografika
wykład dr. hab. Arkadiusza Wagnera
Przedmiotem wykładu będzie zjawisko rozkwitu kultury bibliofilskiej wśród polskich i litewskich elit świeckich i kościelnych w epoce ostatnich Jagiellonów. Autor podejmie się próby wyjaśnienia powodów tego rozkwitu, zarysuje sylwetki najwybitniejszych bibliofilów oraz zaprezentuje wybrane, najcenniejsze i najpiękniejsze (a w niektórych przypadkach też nieznane) cymelia z ich zbiorów. Obejmują one kodeksy iluminowane, inkunabuły i późniejsze druki, kunsztowne oprawy, wykonane m.in. w warsztatach wybitnych polskich italianistów introligatorskich, oraz znaki własnościowe (superekslibrisy i ekslibrisy). 
Dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK – historyk sztuki i bibliolog, kolekcjoner – bibliofil gromadzący stare druki, grafikę i ekslibrisy od XV do XVIII w. Pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego specjalizacją badawczą jest sztuka książki, w tym zwłaszcza dawne polskie i europejskie introligatorstwo, typografia i grafika. Inicjator pierwszej w Polsce elektronicznej bazy opraw książkowych, organizator konferencji tegumentologicznych (oprawoznawczych), autor około 200 artykułów, katalogów wystaw i książek, w tym współautor ostatnio opublikowanego Leksykonu oprawoznawczego (2023).