Śladem wawelskich legend

Cykl: Lato na Wawelu

Dla rodzin z dziećmi
W czasie wędrówki po wzgórzu i wybranych salach Komnat Reprezentacyjnych, poznamy legendy o głowie wawelskiej, smoku, dzwonie Zygmunta, Stańczyku i podziemnym zamku. Zobaczymy widok dziedzińca z wawelskich krużganków i policzymy znajdujące się tam smoki. Odnajdziemy je także na obrazach i arrasach, gdzie szukać też będziemy przedmiotów związanych z wawelskimi legendami.

19 sierpnia spotkania odbywają się o godz.: 9.10, 10.20, 12.00, 13.30