Wawel a początki uniwersytetu

Cykl: Wawel znany i nieznany

Wykład
prof. dr hab. Krzysztof Stopka