Wejście na wzgórze wyłącznie przez bramę Bernardyńską (podejście od ul. Kanoniczej zamknięte) / Skarbiec Koronny i Zbrojownia nieczynne do odwołania

"Z dziejów wawelskiej archeologii" - wykład

Cykl: Wawel znany i nieznany

Wykład
dr Beata Kwiatkowska-Kopka