20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Przetarg nieograniczony - sprawa nr DZP-282-01/20

Pełna nazwa zamówienia: Wykonanie konserwacji nawierzchni dziedzińca arkadowego oraz konserwacji ścian i sklepień „Sieni Berrecciego” w Zamku Królewskim na Wawelu – znak sprawy: DZP-282-01/20