We wtorki wystawy czynne do 14:00

„Świadczenie usług przewodnickich na ekspozycjach i trasach Zamku Królewskiego na Wawelu”- nr postępowania: DZZP-282-15/21