Ceramika

Antyczna ceramika grecka, kafle, fajanse, majoliki, ceramika wschodnia, porcelana europejska.
Liczący ponad 1500 pozycji zbiór ceramiki powstał w wyniku donacji oraz zakupów. W okresie międzywojennym na Wawelu znajdowało się niespełna 40 obiektów tego działu rzemiosła artystycznego. Były to głównie majoliki, zakupione w antykwariatach rosyjskich w roku 1928 przez Mariana Morelowskiego, ówczesnego kustosza zbiorów wawelskich. Drugi zespół majolik włoskich zakupiono od wiedeńskiego kolekcjonera Szymona Szwarca w roku 1938.

Po wojnie kolekcję rozszerzano zarówno o kolejne okazy majoliki, a także ceramikę wschodnią i europejską nowożytną – fajanse i kamionki oraz wczesną porcelanę miśnieńską i polską.

Ogromny wkład w kształt obecnego zbioru ceramiki na Wawelu mają wielcy kolekcjonerzy, którzy swe kolekcje przekazywali w darze dla Zamku Królewskiego. Rodzina Konczakowskich z Cieszyna ofiarowała głównie majolikikamionki europejskie oraz kilka szkieł.

Najważniejszą część zbiorów ceramiki stanowi kolekcja osiemnastowiecznej porcelany miśnieńskiej, ofiarowana przez Tadeusza Wierzejskiego w roku 1966, w której na szczególną uwagę zasługuje rzeźbiarska grupa Ukrzyżowania autorstwa Johanna Joachima Kaendlera. Przez ostatnie 50 lat zbiór porcelany pochodzącej z manufaktury królewskiej w Miśni został podwojony i liczy obecnie ponad 400 obiektów.

Zasadnicza część wymienionej kolekcji eksponowana jest w Sali Wierzejskiego na pierwszym piętrze Zamku, będącej częścią trasy Prywatne Apartamenty Królewskie.

Inne donacje dla działu ceramiki to kolekcje holenderskich fajansów z Delft, eksponowane obecnie w tak zwanej Szarej Sieni. Zbiór Tadeusza Raabego z Warszawy przekazała w roku 1978 jego żona, znana przedwojenna artystka Tola Mankiewiczowa. Drugą kolekcję delftów oraz porcelany miśnieńskiej zapisała Wawelowi w roku 1982 Irena Antonina z Szembeków Bobbé.

W latach sześćdziesiątych wieku XX od Pelagii Potockiej zakupiono pokaźną i cenną kolekcję ceramiki chińskiej, japońskiej, tureckiej oraz perskiej, prezentowaną obecnie na wystawie Sztuka Wschodu.

W roku 2000 profesor Karolina Lanckorońska ofiarowała na Wawel cztery zabytki antycznej ceramiki greckiej: amforę, kyliks, kantaros i protomę.

W dziale ceramiki znajdują się także obiekty pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na wzgórzu wawelskim. Są to zarówno naczynia, jak i liczny zespół renesansowych i barokowych kafli.

Znaleziska te pozwoliły na zrekonstruowanie wyglądu pieców ogrzewających wnętrza zamkowe w wieku XVI wieku. Zarówno kafle, jak i modele rekonstrukcji oglądać można na wystawie Wawel Zaginiony. Tam też eksponowane są płytki posadzkowe z katedry krakowskiej.

Osobny zespół tworzą, ustawione w komnatach zamkowych, barokowe piece z wieku XVIII, pochodzące z zamku w Wiśniowcu na Wołyniu, zakupione i ofiarowane na Wawel przez Rzymsko-Katolickie Towarzystwo Dobroczynności w Petersburgu.

Interesującą grupą, ściśle powiązaną z funkcją reprezentacyjną, jaką pełnił zamek w okresie międzywojennym, jest tak zwany serwis prezydencki, z którego pochodzą dekorowane złotym Orłem kieliszki i porcelana stołowa. Obiekty te są eksponowane w apartamencie prezydenta Ignacego Mościckiego (Prywatne Apartamenty Królewskie).