Beksiński. Rzeźby

wydarzenia towarzyszące wystawie
inforgrafika
UWAGA: linki do e-sprzedaży oraz formularze rejestracji znajdziecie w kalendarium – przy opisie każdego wydarzenia (będą aktywne z odpowiednim wyprzedzeniem)

Beksiński: formy sztuki | warsztaty

Wawelska wystawa rzeźb autorstwa Zdzisława Beksińskiego kieruje naszą uwagę na mniej znane techniki artystyczne stosowane przez twórcę. Autor, znany dzięki obrazom olejnym, zajmował się wieloma innymi dziedzinami sztuki. Jak na artystę wpłynął postęp technologiczny? Co sprawia, że jego fotografie są tak hipnotyzujące? Kim się inspirował, tworząc dzieła rzeźbiarskie? Podczas cyklu warsztatów „Beksiński: formy sztuki” będziemy mogli bliżej poznać metody pracy artysty, zainspirować się jego dziełami i przenieść je do sfery własnych eksperymentów twórczych.

12 maja 2023 warsztaty rysunkowe
 • godz.: 16:00–18:00
 • odbiorcy: młodzież i dorośli
 • opłata: 30 zł, sprzedaż online
 • miejsce zbiórki: wejście do Ogrodów Królewskich
 • prowadzą: Studenci Koła Naukowego Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

16 czerwca 2023 warsztaty fotograficzne
 • godz.: 16:00–18:00
 • odbiorcy: młodzież i dorośli
 • opłata: 30 zł, sprzedaż online
 • miejsce zbiórki: wejście do Ogrodów Królewskich
 • prowadzi: Małgorzata Fatalska
17 czerwca 2023 warsztaty rzeźbiarskie
 • godz.: 11:00–13:00
 • odbiorcy: młodzież i dorośli
 • opłata: 30 zł, sprzedaż online
 • miejsce zbiórki: wejście do Ogrodów Królewskich
 • prowadzą: Studenci Koła Naukowego Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 czerwca 2023 warsztaty kolażu i fotomontażu
 • godz.: 16:00–18:00
 • odbiorcy: młodzież i dorośli
 • opłata: 30 zł, sprzedaż online
 • miejsce zbiórki: wejście do Ogrodów Królewskich
 • prowadzi: Małgorzata Fatalska

Beksiński: teraz | oprowadzania

Postać i twórczość Zdzisława Beksińskiego od zawsze budziła wiele emocji. Co sprawia, że jego dzieła są tak hipnotyzujące? W jaki sposób je interpretować? Kim artysta się inspirował? Jak wyglądała jego codzienność? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć za sprawą rzeźb artysty, które w tym roku goszczą w ogrodach Zamku Królewskiego.

Oprowadzanie kuratorskie
W czasie oprowadzania dowiecie się, jak powstały rzeźby z gipsu zatytułowane Głowy oraz jakich technik użyto przy wykonywaniu metalowych konstrukcji rzeźb Hamlet i Makbet. Kuratorzy opowiedzą o współczesnych metodach odlewania rzeźb w brązie. Artysta nie robił kosztownych odlewów z powodów finansowych, a materiały takie jak pręty czy cyna pozyskiwał w osobliwy sposób… W kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku znajdują się prace artysty z lat sześćdziesiątych, podczas oprowadzania zostanie przybliżona ich historia.

18 maja 2023, 14 września 2023
 • godzina: 12:00–13:00 
 • odbiorcy: młodzież, dorośli  
 • miejsce zbiórki: wejście do Ogrodów Królewskich
 • opłata: 17 zł, sprzedaż online
 • wydarzenie organizowane w ramach Krakers https://www.facebook.com/cracowartweek  
Pozostałe oprowadzania:
20 maja 2023 prowadzi: Karolina Motyka
24 czerwca 2023 prowadzi: Jagoda Wójcicka
22 lipca 2023 prowadzi: Karolina Motyka
19 sierpnia 2023 prowadzi: Jagoda Wójcicka
16 września 2023 prowadzi: Jagoda Wójcicka
 • godz.: 11:00–12:00
 • odbiorcy: młodzież i dorośli
 • miejsce zbiórki: wejście do Ogrodów Królewskich
 • opłata: 15 zł, sprzedaż online
Prosimy (nie) dotykać | Oprowadzania integracyjne dla osób widzących i niewidzących
Każdy z uczestników będzie miał możliwość poznania rzeźby przez dotyk i skonfrontowania swoich spostrzeżeń z innymi uczestnikami. Oprowadzanie ma umożliwić nowe sposoby poznawania i doświadczania sztuki.
16 sierpnia 2023, 20 września 2023
 • odbiorcy: rodziny z dziećmi, młodzież i dorośli
 • godzina: 17:00–18:00
 • miejsce: wydarzenie w przestrzeni wystawy
 • opłata: 22 zł, sprzedaż online

Bryła, forma, rzeźba | spacery tematyczne

W tym roku mamy okazję oglądać w Zamku Królewskim na Wawelu rzeźby artystów, którzy pozostawili po sobie dzieła niezwykłe. Chociaż żyli w różnych epokach, łączy ich wiele: talent, oryginalność, śmiałe realizacje. Czym charakteryzują się rzeźby powstałe w XVIII wieku w kręgu lwowskiej szkoły rokokowej? Co łączyło Xawerego Dunikowskiego z Wawelem i dlaczego jego prace wzbudziły niegdyś tyle skrajnych emocji? Czym fascynował się Zdzisław Beksiński? Jak Kinga Nowak zinterpretowała dawnych mistrzów? Zapraszamy na spacer wśród dzieł, które poruszą naszą wyobraźnię.
 • godz.: 11:00–12:30
 • odbiorcy: młodzież i dorośli
 • odwiedzane miejsca: wystawy: Ekspresja. Lwowska rzeźba rokokowa, Beksiński. Rzeźby, dziedziniec arkadowy, budynek nr 5, dziedziniec zewnętrzny (instalacja Wyspia)
 • miejsce zbiórki: klatka schodowa Senatorska, II piętro (wejście na wystawę Ekspresja. Lwowska rzeźba rokokowa)
 • opłata: 20 zł, sprzedaż online
13 maja 2023 prowadzi: Barbara Mateja
28 maja 2023 prowadzi: Karolina Motyka
4 czerwca 2023 prowadzi: Barbara Mateja
8 lipca 2023 prowadzi: Barbara Mateja
29 lipca 2023 prowadzi: Karolina Motyka
5 sierpnia 2023 prowadzi: Jagoda Wójcicka
26 sierpnia 2023 prowadzi: Karolina Motyka
9 września 2023 prowadzi: Barbara Mateja
23 września 2023 prowadzi: Jagoda Wójcicka

Wykłady

18 maja 2023 Beksiński – przerwany lot czarnego kruka
Wykład Wiesława Banacha
Podczas wykładu mowa będzie o Sanoku i poszukiwaniu własnej drogi artystycznej, budowaniu i unicestwianiu formy, odnalezieniu narzędzi do rejestracji snów i marzeń oraz podjęta zostanie refleksja nad tytułem…, czyli krótko mówiąc o fotografii artystycznej, rysunku, rzeźbie i malarstwie sanockiego Mistrza.
 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • godzina: 18.00–19.00
 • miejsce: platforma MS TEAMS
 • udział bezpłatny – rejestracja poprzez formularz na stronie wydarzenia
14 września 2023 Życie i twórczość Zdzisława Beksińskiego
wykład Doroty Szomko-Osękowskiej
Wykład będzie dotyczył wybranych wątków biograficznych, światopoglądu artysty oraz szeroko zaprezentuje twórczość artysty, którą ten określał jako swój „duchowy autoportret”. Beksiński był twórcą niezwykle wszechstronnym – podejmował próby tworzenia muzyki konkretnej, pisał krótkie opowiadania – jednak akcent położony zostanie na bogaty dorobek plastyczny z rozróżnieniem na poszczególne techniki. Przybliżone zostaną kolejne etapy twórczości, co pozwoli dostrzec rozwój i prześledzić drogę poszukiwań. Myślą przewodnią wykładu będzie idea autentyzmu, oryginalności i sugestywności wizji artystycznej, wobec której trudno przejść obojętnie. Wizji bardzo osobistej, będącej uzewnętrznieniem najgłębszych zakamarków duszy, równocześnie bardzo uniwersalnej, dotykającej kondycji ludzkiej, bólu istnienia.
 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • godzina: 18.00–19.00
 • miejsce: platforma MS TEAMS
 • udział bezpłatny, rejestracja poprzez formularz na stronie

Prowadzący

Małgorzata Fatalska – fotografka, nauczycielka. Ukończyła fotografię w Szkole Filmowej w Łodzi, a obecnie jest studentką Instytutu Fotografii Twórczej Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Tworzy abstrakcyjne fotomontaże i zajmuje się portretem. W szkole, w której jest nauczycielką, prowadzi zajęcia inspirowane twórczością Beksińskiego.

Koło Naukowe WKiRDS Kraków powstało z inicjatywy studentek i studentów krakowskiej ASP, którzy starają się, aby oprócz realizowania podstawy programowej w ramach zajęć dydaktycznych, studia były okazją do pogłębiania zainteresowań, nawiązywania nowych kontaktów i doskonalenia umiejętności organizacyjnych.

Barbara Mateja – artystka, pedagożka, nauczycielka Montessori i edukatorka w Zamku Królewskim na Wawelu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2018 roku ukończyła scenografię. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2023 w dziedzinie Animacja i edukacja kulturalna. Oprócz rzemiosła w rodzaju tkactwa, plecionkarstwa, ceramiki, dziania czy grafiki warsztatowej, uprawia szlachetne techniki fotograficzne.

Karolina Motyka – absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku kulturoznawstwo – kreatywny producent i manager kultury. Studentka historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od wielu lat prowadzi lekcje muzealne i warsztaty w Zamku Królewskim na Wawelu.

Jagoda Wójcicka – edukatorka Zamku Królewskiego na Wawelu, od niedawna pracowniczka Żydowskiego Muzeum Galicja. Pochodzi z okolic Sanoka – miejsca szczególnie związanego ze Zdzisławem Beksińskim. Obecnie pisze pracę magisterską dotyczącą prawnej ochrony zabytków w Polsce.